مهاجرت کاری (work_permit)

ویزای کاری (Work-Permit)

اگر شهروند کانادایی نمی باشید و اقامت دائم کانادا را ندارید و قصد دارید که در کشور کانادا مشغول به کار شوید نیازمند دریافت نامه اجازه کار می باشید. به طور کلی نامه اجازه کار یا همان ورک پرمیت (ویزای کاری) به دو دسته تقسیم می شود:

 • نامه اجازه کار تحت پوشش کارفرما (Employer-Specific Work Permit)
 • نامه اجازه کار آزاد یا مستقل (Open Work Permit)

نامه اجازه کار تحت پوشش کارفرما در زمانی قابلیت صدور را دارد که مشخص شود آن شغل بخصوص نیاز به نامه تاییدیه تاثیر بر بازار کار در کانادا (LMIA) دارد یا خیر.

در صورتی که نیاز داشته باشد، کارفرما موظف می باشد در مرحله اول جهت استخدام نیروی کار در کانادا به مدت حداقل یک ماه تلاش نماید در صورتی که نیروی کار مورد نظر خود را پیدا نکرد می تواند جهت دریافت نامه LMIA اقدام نماید. در صورت مثبت بودن جواب نامه اقدام کننده می تواند به همراه پیشنهاد کاری و نامه LMIA برای دریافت ویزای کاری اقدام نماید. تعدادی از مشاغل وجود دارند که طی قرارداد های بین المللی و نیاز مبرم به آن شغل به خصوص در کانادا به LMIA نیاز نمی باشد که اگر شغل مورد نظر شما جزء آن مشاغل باشد می توانید تنها با داشتن پیشنهاد کاری اقدام نمایید.

هنگامی که کارفرمایان در کانادا با کمبود نیروی کار روبرو هستند ، برنامه موقت کارگران خارجی ممکن است راه   مناسبی باشد برای استخدام فرد کارآمد. کارفرمایانی که به برنامه کارگر خارجی موقت دسترسی دارند باید بتوانند ثابت کنند که هیچ شهروند کانادایی یا اقامت دائم آماده ، مایل و قادر به انجام وظایف مندرج در شرح شغل نیستند. روند LMIA در کانادا اثبات کننده این است که هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائم آماده ، مایل و قادر به انجام آن شغل به خصوص در کانادا نیست ، بنابراین کارفرما مجاز به استخدام یک کارگر خارجی است. برای به دست آوردن LMIA ، کارفرمایان باید حداقل چهار هفته شغل پیشنهادی را تبلیغ کنند و به طور بالقوه با افرادی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم را دارند مصاحبه کنند.

روند اخذ LMIA شامل موارد زیر است:

 • دوره تبلیغات شغل مورد نظر تحت شرایط تعیین شده به مدت حداقل یک ماه.
 • هزینه دولتی 1000 دلار که از طرف کارفرما پرداخت می شود.
 • یک برنامه مشخص شده که نشان دهد کارفرما در نظر دارد تا با گذشت زمان اقداماتی را برای کاهش تمایل به جذب کارگران موقت خارجی انجام دهد ( برای موقعیت شغلی های با درآمد بالا)
 • پیروی از معیارهای دقیق.

اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) بر روند LMIA کانادا نظارت دارد. در تحلیل آنها ، موارد زیر برای تایید LMIA مورد بررسی قرار میگیرد:

 1. آیا حقوق دریافتی به کارگر خارجی مطابق با میانگین برای مشاغل موجود در منطقه واقع شده است؟
 2. آیا شرایط کار مطابق با قوانین کار و یا توافق نامه جمعی است؟
 3. آیا در منطقه ای که محل آن واقع شده است ، کمبود نیروی کار برای آن شغل وجود دارد؟
 4. آیا یک مشاجره کاری مداوم در شرکت و / یا صنعت وجود دارد؟
 5. آیا کارفرمای کانادایی برای یافتن یک کانادایی برای پر کردن شغل مورد نظر ، تلاش های استخدامی انجام داده است؟
 6. آیا نیروی کار خارجی قادر خواهد بود مهارت ها یا تخصص های منحصر به فردی را به کانادایی ها منتقل کند؟
 7. آیا استخدام کارگر خارجی به ایجاد یا حفظ شغل برای کانادایی ها کمک می کند؟
 8. آیا نیروی کار خارجی تحت استخدام کارفرمای کانادایی خواهد بود که بطور تمام وقت با دستمزد از پیش تعیین شده کار خواهد کرد؟

TFWP برای کارگران دارای مهارت بالاتر و کارگران دارای مهارت پایین به دو استریم تقسیم می شود. موقعیت های شغلی که در سطح مهارت 0 ، A و B از سیستم طبقه بندی ملی حرفه ای (NOC ) قرار دارند، در رده مهارت های بالاتر قرار می گیرند. موقعیت هایی که در سطح مهارت های C و D قرار دارند در رده پایین مهارت قرار می گیرند.

هر دو استریم به دو زیر شاخه تقسیم می گردند:

استریم مشاغل با مهارت بالاتر – دستمزد بالا

استریم مشاغل با مهارت بالاتر –  دستمزد پایین

استریم مشاغل کم مهارت – دستمزد بالا

استریم مشاغل کم مهارت – دستمزد پایین

موقعیت های شغلی که نرخ دستمزد غالب ، همانطور که توسط ESDC تعیین شده ، زیر دستمزد متوسط استانی کانادا باشد ، دستمزد پایین در نظر گرفته می شود. موقعیت های شغلی که دستمزد غالب در آن  بالاتر از دستمزد متوسط استانی کانادا باشد ، دستمزد بالا در نظر گرفته می شوند.

لیست حداقل متوسط دستمزد ساعتی برای هر استان را در جدول زیر می توانید مطالعه کنید

Average Minimum Wage
Average Minimum Wage

بنابراین ، برای تشخصی دقیق نوع استریم و نوع دستمزد شغل موارد زیر را دنبال کنید

 • سطح مهارت عنوان شغلی را در ماتریس NOC پیدا کنید.
 • ارزیابی کنید که شغل پیشنهادی جزء مشاغل با مهارت بالا می باشد یا جزء مشاغل با مهارت کم
 • به آدرس به وبسایت jobbank.gc.ca تشریف ببرید و فیلتر مشاغل را بر اساس دستمزد قرار دهید.
 • نام یا کد NOC عنوان شغلی را تایپ کنید.
 • موقعیت جغرافیایی (شهری) را که محل کار در آن قرار دارد پیدا کنید
 • “دستمزد متوسط” را برای آن مکان خاص جغرافیایی مشخص کنید. این “نرخ دستمزد غالب” برای این منطقه خاص در این شغل خواهد بود.
 • این میزان دستمزد غالب را با دستمزد متوسط استانی که در جدول بالا ذکر شده است ارزیابی کنید.
 • اگر نرخ دستمزد غالب زیر دستمزد متوسط استانی باشد ، دستمزدی پایین در نظر گرفته می شود. اگر نرخ دستمزد غالب در سطح متوسط یا بالاتر از سطح دستمزد استانی باشد ، دستمزد بالا در نظر گرفته می شود.

برنامه های کارفرما جهت بهبود روند استخدام کانادایی ها (طرح انتقال-Employer Transition Plans)

کارفرمایانی که از پروسه LMIA برای استخدام کارگران خارجی استفاده می کنند ، باید اقدامات کافی برای کاهش نیاز به کارگران موقت خارجی را به مرور زمان نشان  دهند. از کارفرمایان انتظار می رود که فعالیت های خود را برای جذب ، استخدام و آموزش کانادایی ها ارائه دهند.

کانادا از کارفرمایان می خواهد علاوه بر شرایط استخدامی و تبلیغاتی موجود جهت استخدام، فعالیت های بیشتری را انجام دهند. از قبیل:

سه فعالیت استخدام اضافی کانادایی ها

یک فعالیت اضافی که گروه های تحت نمایندگی (مهاجران جدید ، افراد بومی ، جوانان ، کانادایی های دارای معلولیت) را هدف قرار داده است.

یک فعالیت برای کمک به نیروی کار موقت خارجی جهت دریافت اقامت دائم کانادا (مانند ارائه پیشنهادهای شغلی دائم به آنها).

کارفرمایان موظفند تخمین های پیش بینی شده تعداد کانادایی ها / ساکنان دائمی کانادا را که انتظار دارند از طریق این فعالیت ها استخدام شوند ، تهیه کنند. آنها همچنین برای فعالیتهای ذکر شده نیاز به تهیه جدول زمانی پیشنهادی دارند.

سرانجام ، کارفرمایان موظفند با نتایج فعالیتهایی که به عنوان بخشی از برنامه انتقال خود انجام داده اند ، به ESDC گزارش دهند. نتایج با پیش بینی های ارائه شده آنها مقایسه می شود و اگر کارفرمای حسابرسی شود یا در آینده درخواست دوباره درخواست برای LMIA را داشته باشد ، ارزیابی می شود.

کارفرمایان می توانند معافیت از الزام ارائه طرح انتقال را درخواست کنند در صورتی که اثبات کنند موقعیت شغلی که برای آن استفاده می شود نیاز به یک مجموعه مهارت منحصر به فرد دارد یا دارای قرارداد یا پروژه محور است.

نامه اجاز کار آزاد یا مستقل، اجازه نامه ای می باشد مخصوص افرادی که به عنوان دانشجوی بین المللی در کانادا فارق التحصیل شده اند و می توانند پس از اتمام تحصیل خود جهت دریافت این نوع اجازه کار اقدام نمایند. و در هر شغلی که بخواهند می توانند کار کنند. همچنین افرادی که متاهل می باشند ، اگر یکی از زوجین برای ویزای تحصیلی اقدام نماید همسر وی نیز می تواند مستقیما و یا همراه همسر خود برای اجاز نامه کاری آزاد اقدام نماید و شانس این را داشته باشند که از این طریق در کانادا به زندگی خود ادامه دهند. افرادی که در کانادا هستند و برای اقامت دائم کانادا اقدام کردند، افرادی که پناهنده کانادا شده اند نیز می توانند برای ویزای کار آزاد اقدام کنند.

در صورتی که تصمیم دارید از طریق دریافت ویزای کاری مهاجرت کنید، با مشاوران ما در تماس باشید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟